Prečne zapore služijo za dodatno zaščito vrat s tem ko ojača odpornost vratnega krila. Običajno z prečno zaporo zaščitimo vhodna vrata. Prečno zaporo lahko odklepamo in zaklepamo s svojim ključem ali pa izdelamo  cilinder, ki odpira prečno zaporo skupaj s ključavnico vrat na isti ključ. Zato lahko uporabljate samo en ključe.

Z montažo prečne zapore na vrata se možnost vloma zelo zmanjša saj vlomilcem onemogoča snemanje vrat z nasadil.

 3 tockovna zaporaprecna zaporaTritočkovna prečna zapora

                        Prečna zapora